Về chúng tôi

Phúc Kiến Zhangping Chiqin Technology Com., Ltd là một trong những doanh nghiệp sản xuất nổi tiếng của lò sấy gỗ và thiết bị loại bỏ bụi chế biến gỗ trung tâm tại Trung Quốc. Công ty đã chuyên về sấy gỗ hơn 20 năm. Đây là một doanh nghiệp sản xuất toàn diện và chuyên nghiệp, bao gồm sấy gỗ, nghiên cứu, thiết kế và bán các thiết bị loại bỏ bụi chế biến gỗ trung tâm, lắp đặt thiết bị và dịch vụ.

Chi tiết
Phúc Kiến Zhangping Chiqin Technology Com., Ltd