Đội công ty

Chúng tôi có đội ngũ công nghệ chuyên nghiệp với các chuyên gia danh hiệu cấp trung và cấp cao. Đội ngũ này giỏi về thiết kế, phát triển công nghệ và sản xuất các sản phẩm chuyên nghiệp.Chúng tôi đã hợp tác với Đại học Nông Lâm Phúc Kiến trong một thời gian dài và nhấn mạnh việc phát triển các sản phẩm mới bằng cách hợp tác với các đồng nghiệp chuyên nghiệp cao.


1230-201904120910123046.jpgNhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật